Mở rộng năng lực kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm TSL

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BoA) đã công bố quyết định số: 100.2020/ QĐ – VPCNCL về việc công nhận phòng thí nghiệm TSL vào ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại Hà Nội vừa qua.

Theo đó, quyết định này thay thế quyết định số 582.2018/QĐ-VPCNCL ngày 06/11/2018. Trung tâm kiểm nghiệm TSL được công nhận thêm nhiều chỉ tiêu mới đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *